1 maj 1953. Demonstrationståget, med Harmonikåren i spetsen, passerar hamnplanen och busstationen.

I vår region, med många sågverk och massabruk, var det vanligt att man hade bruksorkestrar. Det var i allmänhet någon form av mässingsorkester, sextett eller oktett. I köpingen Örnsköldsvik bildades under 1860-talet en mässingsorkester i anslutning Skarpskyttekåren och det finns också ett gammalt foto på “åttitalsoktetten”. Aktiva var personer vars namn, Kusoffsky, Nordeman och Gren, fortfarande finns i vår stad. Dessutom fanns mässingsorkestrar i Domsjö och i Järved i anslutning till sågverken. Under Musiksällskapets paraply växte kåren och 1927 bildades Örnsköldsviks Harmonikår. En drivande kraft var juveleraren Ernst Gren som ledde kåren fram till 1950, då sonen Rolf Gren tog över ordförandeklubban och i sin tur ledde kåren under lång tid.

År 1975 blev Harmonikåren också Hemvärnsmusikkår och uppträdde alltså ibland i militär uniform, t ex vid högvaktsspelningar på slottet. Flera namnbyten har genomförts, örnsköldsviks Blåsarsymfoniker 1996 och örnsköldsviks Musikkår 2003. Musikkåren, som är sammansatt av såväl bleck- som träblåsinstrument, har varit ett synligt inslag i stadsbilden vid olika evenemang som kungabesök, 1 majtåg, valborgsmässofirande, utomhuskonserter, kyrkokonserter, barnensdagtåg, invigningar, nationaldagsfirande mm. Som hemvärnsmusikkår har kåren deltagit i vaktavlösningar på slottet och i militära arrangemang av olika slag. Sedan 2007 är orkestern inte längre hemvärnsmusikkår.

Några framträdanden blir speciella. Då kung Carl-Gustav och drottning Silvia gifte sig den 19 juni 1976 konserterade musikkåren framför Grand Hotell i Stockholm, precis där de kom för att kliva ner i den slup som skulle föra dem över fjärden till slottet. Hundratusentals människor kantade Stockholms gator och där var stora festligheter. Då kungaparet 1994 besökte örnsköldsvik, staden firade hundraårsjubileum, var naturligtvis musikkåren på plats. Musikkåren har också genomfört flera utlandsresor, t ex till London 1993. Då genomfördes en konsert i Hyde Park. Under 2008 deltog musikkåren i två stora invigningar. Den 27 juni var orkestermedlemmarna stommen i en 54 man stark orkester vid invigningen av den stora Star Warsutställningen i museet. Då spelades enbart den pampiga filmmusiken. Den 16 oktober 2008 invigdes den första delen av den nya järnvägen Botniabanan. Invigningen genomfördes på M-real i Husum. Kåren spelade underhållningsmusik och vid första tågets ankomst spelades trumpetfanfar. I juni 2010 invigdes Botniabanan i sin helhet vid resecentrum i Örnsköldsvik. Kung Carl-Gustaf, näringsministern Maud Olofsson och Landshövdingen deltog under stora festligheter. Musikkåren satt på första “parkett” och konserterade.

Antalet medlemmar i kåren har varierat från ca 20 till ca 40. I slutet av 2014 hade Örnsköldsviks Musikkår 39 medlemmar i åldersspannet 15 till 82 år. Familjen Gren var de som från starten fram till 1980-talets början var de drivande organisatörerna. En av Örnsköldsviks musikprofiler, Tage Hellman, var kårens ordförande under 1980- och 1990-talen. Sven Hellström innehade funktionen 2000-2001. Från 2002 t.o.m. 2013 var undertecknad ordförande. Från 2014 är Therese Edin ordförande. De stora dirigentnamnen genom åren är John Ekblad, P H Grimell, Jaak Allmere, Sven Hultman, Hans Ekström, Cecilia Nolander och Rasmus Grip. Nuvarande dirigent är, sedan 2021, Oskar Wedman.

Åke Collin
15/01/30

[uppdaterat 21/10/19]